BETALING   en  abonnementsvormen.  Ook andere regelingen. 
Prijs per les ca. 8 à 11 euro, afhankelijk van je abonnement.


  Dóórlopend Abonnement :   € 33,- per maand   (voor 1 les per week ; gemiste les inhalen is vaak mogelijk)

♦  10-lessen-kaart :   € 110,-   (mag elke dag ingaan ; nu nog 1 jaar geldig vanwege 'Corona')

♦  Losse les :   € 12,-   (kan slechts voor een korte tijd)

♦  Proefles :   € 10,-   (2e proefles gratis!)
 

Regeling  aan- of afmelden voor een les  (geldt nu vanwege Corona)

  De groepen zijn nu besloten !  Spontaan langskomen kan nu niet meer.  Immers, vanwege de extra veilige onderlinge afstand van  minstens 3(!) meter kunnen de groepen niet groter worden dan 7 personen.
  Kom je (vrij) vaak op les (meestal bij het Doorlopend Abonnement), dan krijg je een vaste plek.  Dan reken ik op je komst, tenzij je je vooraf afmeldt. Doe dat zo spoedig mogelijk (en op de dag zelf graag telefonisch).  Dan kan een ander misschien nog in jouw plaats.
  Wil je slechts af en toe op les komen (meestal bij 10-lessen-kaart, proefles, losse les, gemiste les inhalen), dan krijg je in principe geen vaste plek, en moet je je per keer vooraf aanmelden, per mail of telefoon. Dan laat ik je z.s.m. (of meteen) weten of er plek is (vaak is dat wel zo).

Voordelen van het Doorlopend Abonnement

1.  Het geeft je recht op een vaste plek.  Je hoeft je dan alleen af te melden als je een keer niet kunt komen. (zie hierboven bij de middelste ).

2.  ''Oefening baart kunst''.  Hoe vaker je iets beoefent, hoe beter je erin wordt.  Je zult dus meer resultaat van de yoga gaan ervaren als je vaker op les komt.

3.  Het maandabonnement is bijna altijd voordeliger.  
Stel bijvoorbeeld, dat je een jaar lang gemiddeld elke week zou kunnen komen (dus dat je een gemiste les steeds zou kunnen inhalen), dan kost een les maar 7,60. 
En stel dat je in een jaar in totaal maarliefst 16 weken niet zou kunnen komen, en óók niet zou kunnen inhalen, dàn pas kost een les 11 euro, net als bij de 10-lessen-kaart ! 

 

4.  Desgewenst inclusief enkele gratis audiolessen voor thuisgebruik  naast je 'live' lessen, als compensatie voor het feit dat inhalen van een gemiste les nu (tijdens 'Corona') niet altijd gegarandeerd kan worden. (Bij een 10-lessen-kaart zijn eventuele audiolessen niet gratis : ze worden van de kaart afgestreept, net als live lessen).

 

Regels bij het Doorlopend Abonnement  (uitzonderingen altijd in overleg)

  bedoeld voor een langere aaneengesloten periode, dus niet  een maandje wèl, en dan weer een maandje niet.
  opzeggen vóórdat je de betaling stopt.  Let wel : àls je opzegt, en daarna weer terugkomt, dan ben je je oude vaste plek misschien kwijt.
  een gemiste les kun je inhalen in overleg, en als er plek is in een andere groep.

 

Manier van betalen

♦  Proefles / Losse les :  cash of per bank  (pinnen is niet mogelijk)

♦  10-lessen-kaart :  per bank  (zie onderaan)

♦  Maandabonnement :  via een dóórgaande automatische overboeking :  € 33,- rond de 3e van elke maand.  Zowel het starten als het stoppen van de automaat regel je zelf via jouw eigen bank.

 

  IBANnummer  NL04 INGB 000 372 3584  t.n.v.  J vd Poel,  Utrecht
  vermeld graag  je voor- en achternaam  zoals je je bij mij hebt ingeschreven, zonder verdere toevoegingen.