AJANA :  over het ontstaan en de betekenis van de naam Ajana.


De yogaschool, die ik in 1984 oprichtte, heette jarenlang Yoga Centrum Shiva.
Maar langzamerhand kreeg ik de behoefte om er een nieuwe naam aan te geven.
Na een tijd van mijmeren en 'namen proeven'  viel op een meditatief moment - als uit het niets - het mooi klinkende woord   AJANA   binnen.

Alles bleek er aan te 'kloppen'.
De klank ervan is warm en open, dankzij de drie A's  (terug te vinden in het logo van de school).
Ze vormen ook de beginletters van drie kernwoorden in de yogalessen, namelijk  Adem, Aandacht en Acceptatie (immers: zonder adem geen leven, zonder aandacht geen yoga, zonder acceptatie geen ontspanning).
Het  JA  klinkt blij en enthousiast. 
En toevallig komt zelfs mijn naam  JAN  erin voor.

Bovendien bleek het woord AJANA ook nog een bijzonder passende betekenis te hebben! 
Letterlijk ''dat wat nog niet ontstaan is, wat nog geen vorm of naam heeft'', verwijst het naar het onvoorstelbare Niets, vanwaaruit alles ontstaat. De Oorsprong van alle dingen. De Bron van alle ervaringen. De Stille Oneindigheid (of Oneindige Stilte), die geen begin en ook geen einde kent. Die eeuwig en onveranderlijk  IS, en alles omvat.  Het is dat, wat wij in diepste wezen ZIJN.

aum