JAN VAN DER POEL


'Ooit' was ik scheikundeleraar.  Maar langzaamaan nam mijn interesse voor het inwendige van de materie af, en werd mijn belangstelling voor het innerlijk van de mens steeds groter.
Toen werd het dus tijd voor een loopbaan-switch.
Yoga
bleek voor mij ideaal, vanwege de combinatie van lichaam èn geest. 


De opleiding tot yogaleraar heb ik gevolgd bij resp. Truus Boulogne (Den Haag) en vooral bij Rob Obermeyer (Utrecht).  Ik heb mij geschoold in  Meditatie, Hatha-, Chakra-, Mantra- en Advaita-yoga.
Andere namen voor Advaita-yoga zijn: Jnana-yoga, Non-dualiteit.

Daarnaast heb ik mij - in diverse cursussen, therapieën en literatuurstudie - verdiept in o.a. Mindfulness, Zen, Zijnsoriëntatie, Psychosynthese, Gestalt, Transactionele Analyse en Lichaamsgerichte Psychotherapie.

Vanuit deze inspiratiebronnen geef ik al sinds 1984 yogales in Utrecht Overvecht, met veel toewijding en voldoening.


Nog een persoonlijke noot.
Ik voel mijzelf allerminst een soort 'super-yogi' die er de hele tijd ontspannen bijloopt.
Spanningen ken ik maar al te goed (karaktertrekje:-))
Spanning heeft soms ook wel iets lekkers: het geeft me het gevoel dat ik bestá.
Het moet alleen niet te lang voortduren. Dan voelt 't niet fijn meer en wordt het ook ongezond.
Yoga heeft me enorm geholpen om snel op te merken wanneer ik gespannen raak.
En daar iets aan te doen als ik daar behoefte aan heb.